Architektura

Zewriny - etnograficzna wieś

Czas trwania wizyty  1 h.

Zewriny - etnograficzna wieś ulicowa w rejonie orańskim położona na terenie Dzukijskiego Parku Narodowego po obu brzegach rzeki Uły. W źródłach pisanych wzmianki o Zerwinach pochodzą z 1742 r., lecz te obszary były zamieszkiwane od bardzo dawna - w okolicach wsi odkryto ślady 24 obozowisk z epok kamienia i żelaza.

Zerwiny – jedna z najbardziej autentycznych  litewskich osad - gospodarstwa stoją w tym samym układzie od ponad dwóch i pół wieków. Wieś jest zabytkiem architektonicznym o znaczeniu państwowym, 8 gospodarstw ma status etnograficznych. Wijąca się ulica odzwierciedla nurt Uły i stanowi centralną oś od której odgałęziają się boczne uliczki, zwane przez Dzuków „ulyčios“. Przy nich stoją drewniane domostwa. Dachy są kryte słomą, gontem lub trzciną.

Architekturę wsi spójnie dopełniają słynne drewniane krzyże. Na krzyżach powiewają białe tasiemki. One symbolizują życzenie kobiet do zachowania od nieślubnych dzieci.

Mieszkańcy wsi od dawna utrzymywali się przeważnie z rybołówstwa i myślistwa, zbieractwa, wyplatali różne wyroby ze słomy, wikliny i łyka, tkali. Osada słynęła z pszczelarzy i bartników. Dawne barcie są chronione jako pomniki przyrody - wśród nich zerwiński dąb. 

We wsi przez długi czas mieszkali wyłącznie ludzie o nazwiskach Vilkiniai lub Tamulevičiai. Jeżeli ktoś miał inne nazwisko, to oznaczało, że jest przybyszem z zewnątrz. O tym ciekawym fakcie świadczy cmentarz w Zerwinach – po krótkim spacerze można przekonać się, że większość nagrobków nosi te nazwiska.

Wieś ze wszystkich stron otaczają lasy Puszczy Dainawskiej. Przez wieś przepływa Uła. W kierunku Monczagiry (lit. Mančiagirė) Uła odsłania swe urwiste brzegi (pomnik przyrody). W okolicznych lasach kryje się kilka jezior – przezroczyście błękitny Mekšrinis oraz zielone, spokojnie stojące wody jeziora Išrūginis. Ponadto, można natrafić na niewielkie zabagnione niecki. We wsi stoi chroniony zerwiński dąb, na południowym krańcu – dwie sosny-barcie.

Kontakty

gamtosritmu.lt
[email protected]
Zervynos
54.108085, 24.496852

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji, bądź pierwszy!

Twoja opinia

Napisać komentarz