Historia

Rudnia

Czas trwania wizyty  1 h.

Rudnia –  niewielka, otoczona sosnowym borem, wieś na brzegu rzeki Uły. Obecnie osada wyludnia się, lecz malownicze okolice ludzie upodobali sobie już 10 000 -12 000 lat temu, w okolicy odnaleziono liczne obozowiska z epoki paleolitu.

Teren kopalni krzemienia nad jeziorem Titnas Prosty w obróbce i ostry krzemień był podstawowym materiałem narzędzi pierwotnych ludzi, dlatego tak dawne osadnictwo na tych terenach wcale nie dziwi. Wokół niewielkiego jeziora Titnas zalegają spore zapasy krzemienia, odnaleziono ślady dawnych kopalni i warsztatów.  Wszystkie pochodzą z epoki paleolitu (X - XI tys. p.  n. e.).  To znaczy, że tu mieszkali jedni z pierwszych ludzi na terenach obecnej Litwy. Podczas badań znaleziono mnóstwo wyrobów z krzemienia - przecinaków, toporków czy skrobaków. 

Resztki młyna wodnego. Wzmianki o zaporze na Ule pochodzą z XVI w. Obok działała kuźnia i huta żelaza. Gmachy i zapora zostały zniszczone podczas powodzi w 1841 r., lecz zostały odbudowane w drugiej połowie XIX w. Przy rzece przez jakiś czas działał tartak, kuźnia, farbiarnia wełny. W 1930 r. młyn wodny został poddany modernizacji: zainstalowano turbinę, wykonano solidne fundamenty, rozszerzono możliwości produkcyjne tartaku i tkalni wełny. W ósmym dziesięcioleciu XX w. młyn ostatecznie popadł w ruinę, zachowały się jedynie fundamenty.

Kościół pw.  Najświętszej Maryi Panny Orędowniczki. W 1910 r. w Naczy stanął nowy murowany kościół. W tym samym roku uzyskano pozwolenie na przeniesienie kościoła z Naczy do Rudni. Mieszkańcy Rudni kupili stary drewniany naczański kościółek, rozebrali go, załadowali na wozy, przewieźli do  Rudni i ponownie zebrali, lecz kościół różnił się wyglądem od pierwowzoru projektu A. Filipowicza-Dubowika. W ten sposób powstała parafia w Rudni.

Kontakty

gamtosritmu.lt
[email protected]
Rudnia
54.072761, 24.664950

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji, bądź pierwszy!

Twoja opinia

Napisać komentarz