Architektura

Olkieniki

Czas trwania wizyty  1 h.

Olkieniki – miasteczko położone na brzegach nawet trzech rzek - Mereczanki, Solczy i Gelužy, które swymi zakolami ozdabiają stare miasteczko. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV w. W owym czasie tu stał dworek-zamek myśliwski wielkich książąt litewskich. W 1418 r. Witold Wielki przekazał osadę razem z dworem w Olkienikach w darze dla swojej żony Julianny Holszańskiej. W owym czasie osada leżała na dużej wyspie pośród wód Mereczanki, zaś dworek i otoczony fosą zameczek - w lekkim oddaleniu od osady. W drugiej połowie XVI w. Olkieniki stanowiły lokalne centrum, dlatego osada szybko rozrastała się. W 1581 r. miasto zyskało prawa magdeburskie. 

Kościół pw.  Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Klasycystyczny kościół z kamiennym murem został wzniesiony w 1822 – 1837 r. To niezwykle malowniczy, przyciągający wzrok kompleks budynków. W kościele jest chronionych kilka szczególne cennych dzieł sztuki malarskiej, wśród nich - charakterystyczna ikonografia św.  Franciszka z Asyżu.

Klasztor franciszkanów wybudowany w latach 1635 - 1650. Kościół, dwie wieże oraz piętrowy korpus klasztoru w planie litery U został wzniesiony na zachodnim krańcu Olkienik na drugim brzegu Mereczanki. Ten renesansowy i barokowy kompleks dominował nad miasteczkiem i jego okolicą. W 1832 r. klasztor zlikwidowano, kompleks przekazano dla carskiej armii. Do 1867 - 1686 r. w dawnym klasztorze mieściły się koszary. Podczas II wojny światowej Olkieniki doznały dużych zniszczeń, wysadzono również dawny klasztor franciszkanów.

Rynek – centrum życia społecznego, miejsce gromadzenia się mieszkańców miasta. Olkieniki również mają swój rynek. Dawniej rynek miał plan regularnego czworoboku - na północnym krańcu stał zwarty kwartał handlowy. Wyłożony brukiem plac ukształtował się w XVI wieku. Już wtedy w tym miejscu odbywały się targi i jarmarki, na które przybywali mieszkańcy okolicznych osad i dalszych miejscowości, ponieważ Olkieniki były jednym z największych okolicznych miast podlegających prawu magdeburskiemu już od 1571 r. Obecnie rynek otaczają rzędy drewnianych domostw, zaś jego podstawowym akcentem jest kościół pw.  Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 

Kontakty

gamtosritmu.lt
[email protected]
Valkininkai
54.354121, 24.845743

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji, bądź pierwszy!

Twoja opinia

Napisać komentarz