Zabytki

Góra krzyży w Mereczu

Czas trwania wizyty  30 min.

Góra krzyży w Mereczu zaczęła kształtować się w 1989 roku, gdy w tym miejscu wzniesiono krzyże ku pamięci poległych w walkach wyzwoleńczych partyzantów. Budowę głównego akcentu góry krzyży - kaplicy - rozpoczęto 26 sierpnia 1993 r. Kaplica i krzyż zostały wzniesione dla upamiętnienia tych, dla których nie biły dzwony. Od czasu odrodzenia niepodległości po nasze dni na pagórku wzniesiono ponad 200 krzyży, większość z drewna. Na tabliczkach upamiętniono imiona około 400 odważnych Dzuków. Przypuszcza się, że w tym miejscu może być pochowanych nawet około 600 partyzantów. Ten pagórek jest wyjątkowo dzukijski, tu upamiętniono wyłącznie partyzantów poległych w tych okolicach.

W tym miejscu byli chowani umęczeni w miejscowej siedzibie NKVD partyzanci. Po zduszeniu ruchu partyzanckiego sowieccy okupanci zaczęli usuwać ślady swego krwawego teroru. Wysypisko w Mereczu i mogiły partyzantów zostały zasypane grubą warstwą żwiru. Wyrównany teren został otoczony metalowym płotem, a za nim zbudowano stadion szkolny. Kilka pokoleń uczniów grały na nim w piłkę i nie podejrzewały o mrocznej tajemnicy. 

W maju 2002 r. na Górę krzyży przeniesiono ciała 6 poległych partyzantów, które zostały odkryte podczas poszukiwań ciała dowódcy oddziału partyzanckiego J. Vitkusa – Kazimieraitisa. Poszukiwania prowadzili żołnierze batalionu inżynieryjnego im. J. Vitkusa. 

Obecnie Góra krzyży w Mereczu jest największym na Litwie memoriałem ofiar okresu powojennego. Pagórek jest ważnym znakiem upamiętnienia poległych w walkach z sowieckim okupantem mieszkańcach Litwy oraz doskonale odzwierciedla panujące w ostatnich dziesięcioleciach XX w. nastroje, stając się częścią nowoczesnej historii kraju. Zawarta w materialnej postaci historia prezentuje dla przyszłych pokoleń i świata dzieje okolic Merecza.

Kontakty

gamtosritmu.lt
[email protected]
5021 14, Merkinė 65336
54.166065, 24.182217

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji, bądź pierwszy!

Twoja opinia

Napisać komentarz